Tìm Kiếm Tự Nhiên (S.E.O)

 • Phân tích và tối ưu từng trang
 • Tối ưu từng bài viết
 • Tối ưu tìm kiếm cho từng sản phẩm
 • Chuẩn hoá hình ảnh tối ưu
 • Tối ưu video
 • Tích hợp công nghệ AMP
 • Cải thiện tốc độ load trang

Công Nghệ Phát Triển

 • Phát triển trên nền tảng PHP
 • Cơ sở dữ liệu MySQL
 • Hosting trên hệ điều hành Linux
 • Công nghệ WordPress 28+triệu lượt tải
 • Plugin, theme, Woocommerce 5+triệu lượt kích hoạt

Bảo Mật Nâng Cao

 • Từ mã nguồn (source code)
 • Bảo mật từ server > hosting
 • Thêm công cụ bảo mật từ Google

Giỏ hàng Đã gở ra. Phục hồi Bạn có mã khuyến mãi?
 • Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.